Werkwijze

Geen verlies is hetzelfde, zo ook de rouw niet. Ik zal mij in de begeleiding en benaderingswijze altijd afstemmen op jouw unieke verhaal. Het is maatwerk.

Praktisch

Voor het maken van een eerste afspraak kun je het contactformulier op deze site invullen of een e-mail sturen naar contact@golvenvanverlies.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.
Liever bellen, dat kan op telefoonnummer: 06 – 19 94 73 41
Laat zo nodig, bij geen gehoor, je naam + telefoonnummer achter in de voicemail zodat ik je kan terugbellen.

Gesprekken vinden plaats op locatie, maar het is ook mogelijk dat ik bij jou thuiskom. Spreek je liever af in de buitenlucht, dan zijn daar ook mogelijkheden voor. 

Voor rouw- en verliestherapie is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Intake

Na contact zal er eerst een kennismakingsgesprek ingepland worden.
Je ontvangt een afspraakbevestiging via de mail inclusief een intakeformulier.
We kijken tijdens het eerste gesprek of er een klik is, omdat dit een belangrijke voorwaarde is voor het samen aangaan van een begeleidingsproces.
Het gesprek zal tevens een korte verkenning zijn om de contouren van de mogelijke hulpvraag/begeleidingsroute al wat helder te krijgen.
Wanneer je na de kennismaking het traject wenst voort te zetten maken we een vervolgafspraak en ontvang je daar via de mail een bevestiging van.
Tevens ontvang je dan een begeleidingsovereenkomst, praktische info en de vergoedingsmogelijkheden. De begeleidingsovereenkomst zullen we tijdens het tweede gesprek ondertekenen.

Vervolggesprekken

Na elk gesprek ontvang je via de mail kort de hoofdpunten van het gesprek, de factuur en de gemaakte vervolgafspraak. Ik zal gedurende de begeleiding blijven polsen of we op de juiste route zitten en zal zodoende bijsturen wanneer dat wenselijk is. Bij de laatste sessie van de begeleiding sluiten we af met een korte algehele samenvatting, een evaluatie, en een blik op de toekomst.

You don’t move on from grief,
you move forward with it..

- Nora Mcinerny

Eclectisch integratieve aanpak

Ik werk vanuit de persoonsgerichte benadering, wat wil zeggen dat ik begeleiding biedt op basis van jouw eigen unieke (verlies)verhaal. Ik heb geen vaste benadering dus het betreft altijd maatwerk. Ik kijk door een holistische bril; zie lichaam en geest als verbonden. Ik maak gebruik van theoretische kennis omtrent rouwprocessen welke ik niet als leidend gebruik over jouw beleving heen, maar om suggesties uit op te halen. Wat mogelijk woorden kan geven aan wat je ervaart, en jou zo wat houvast biedt. Daarnaast werk ik eclectisch-integratief wat betekent dat ik gebruik maak van methodieken wanneer ik deze het meest zinvol acht. Dat kan soms ook een thuisopdracht zijn

Methodieken waar ik o.a. mee werk zijn:

 • Psycho-educatie
 • Creatieve opdrachten
 • EMDR
 • ACT
 • Schrijfopdrachten (bv. rouw-dagboek)
 • Mindfulness en visualisaties
 • Ervaringsgericht werken
 • Narratieve technieken (werken met werkzame en niet werkzame verhalen)
 • Systemisch werk
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Steunende (en oplossingsgerichte) gespreksvoering 

Uitgangspunt begeleiding

Jou weer in je eigen (veer)kracht zetten met ondersteuning in een gezond aanpassingsproces. We werken aan de ene kant aan het erkennen van het verlies en de realiteit daarvan. Anderzijds richten we de blik op de toekomst; en krijg je handvaten hoe het leven met verlies verder vorm te geven.